Medlemmer

Om våre medlemmer

Konsulenter, gründere, statsansatte, advokater, sivilingeniører og hallingdansere utgjør en svært differensiert forening.

Generelt kan vi si at foreningen har et aldersgjennomsnitt på rett over 30 år. Våre medlemmer er karrierebevisste. I dette ligger en vilje om å trene for å oppnå sine personlige mål.

Målene vil variere fra person til person. Mange av våre medlemmer ønsker å bli bedre til å presentere foran en forsamling, få erfaring innen praktisk ledelse eller lære seg prosjektledelse. Foreningen består av medlemmer, med rikelig erfaring fra næringslivet, som ikke nøler med å dele sin erfaring.

Erfaringsoverføring fra medlem til medlem er den største verdien av medlemskap hos JCI Innovation. Suksessfullt medlemskap fordrer en aktiv deltakelse og interesse for andre mennesker.

Satsningsområder

Medlemmene i JCI Innovation brenner for innovasjon, gründerskap, ledelse og personlig utvikling. Våre satsningsområder er derfor:

  • Tale- og debattkonkurranser
  • Innovasjonsprosjekter
  • Lederutvikling
  • Mentoring

Er du interessert i å bli medlem av JCI Innovation? Ta kontakt med styret på innovation@jci.no

Reklamer